தமிழகம் 0

சுதந்திரம் அடைந்து 70 ஆண்டுகள் ஆன பின்பும் தீண்டாமையின் பிடியில் தமிழக கிராமம்!

Posted on August 29, 2017

நாடு சுதந்திரம் அடைந்து எழுபது ஆண்டுகளை கடந்தாலும், இன்னும் தீண்டாமை கிராமங்களும், சாதிய அடக்குமுறைகளும் நம்மை விட்டு அகலவில்லை. இதற்கு சான்றாக இருக்கிறது சேலம்…

 

சில சுவாரஸ்யமான செய்திகள்


தலைப்புச் செய்திகள்